• Fitness centrum Hulubyho 16 - Pezinok
 • Otváracie hodiny Po - Pia | 06:00 - 21:00
  So - Ne | 08:00 - 15:00

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1. Vyhlásenie a údaje prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľ:
  LEGENDS GYM – občianske združenie
  Partizánska 2311/14
  900 01, Modra
  IČO: 54503892
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje že spracováva osobne údaje v nevyhnutnom množstve, ale hlavne v súlade zo zákonom č.18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a v súlade so všeobecným nariadením EÚ – GDPR. Tieto údaje boli poskytnuté prevádzkovateľovi prostredníctvom rezervačného formuláru. Zároveň prehlasuje, že prijal všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov a prístup k ním majú iba poverené osoby

2. Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je vytvorenie rezervácie a objednávky, faktúry za predmetné služby a kontaktovanie prostredníctvom e-mailu. Tieto údaje boli získané vytvorením rezervácie záujemcu a sú uchovávane v dobu určitú, alebo neurčitú.

3. Rozsah spracovaných údajov

Účelom uchovávané informácie: meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mail.

4. Doba uchovávania údajov

 • Doba uchovávania osobných údajov osoby, ktorej bola poskytnutá služba sa
  spracovávajú, uchovávajú a archivujú 10 rokov zo zákonných dôvodov.
 • Požiadaním dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov, budú vymazané
  a súvisiace objednávky a účtovné doklady anonymizované.

5. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje boli spracované má právo na:

 • Opravu a aktualizáciu osobných údajov
  Vymazanie osobných údajov (požiadanie: e-mailom alebo poštou)
 • Prístup k osobných údajom
 • Namietať spracovanie osobných údajo

6. Záverečné ustanovenia

Odoslaním rezervačného formulára, dotknutá osoba potvrdzuje, že je oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a súhlasí s nimi, na znak čoho označila súhlas v rezervačnom formulári.
Zdieľať stránku